در كتب اهدايي حكومت سعودي آمده است:
چرا وقتي مهدي ظهور مي كند با يهوديان و مسيحيان از در صلح و آشتي در مي آيد و عرب ها و قريش را به قتل مي ‌رساند؟! آيا محمد از قريش و عرب نيست و همچنين طبق گفته ي خودتان آيا ايمه چنين نيستند؟! يعني از عرب نيستند؟!

پاسخ كوتاه
 -چه كسي گفته كه امام زمان عليه السلام با افراد يهودي ويا نصراني كه با وي دشمني مي كنند كاري ندارد؟
2- رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم و امير المومنين عليه السلام ومسلمانان خيلي از اعراب را به قتل رساندند مگر خودشان عرب نبودند؟
3- آيۀ الْأَعْرابُ أَشَدُّ كُفْراً وَ نِفاقاً اعراب باديه نشين كفر و نفاقشان شديدتر است توبه97 در شان چه كسي است؟
4-آيا اميرالمومنين علي عليه السلام را يهوديان كشتند يا مسيحيان يا مسلمانان؟
پاسخ تفصيلي
چه كسي گفته كه امام زمان عليه السلام با افراد يهودي ويا نصراني كه با وي دشمني ميكنند كاري ندارد؟خير اينگونه نيست
والبته نويسنده مشخص نكرده كه به كدام منبع استناد نموده امام زمان عليه السلام با يهودي ونصراني ها كاري ندارند!
والبته مي دانيم كه وقتي حضرت عيسي عليه السلام به امام زمان عليه السلام اقتداء مي كنند مسيحيان كه اين را مي بينند همه به ايشان ايمان مي آورند.
ما مي بينيم خود رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم واميرالمومنين عليه السلام ومسلمانان خيلي از اعراب را در جنگ به قتل رساندند مگر خودشان عرب نبودند حتي مگر آنها از قريش نبودند؟ يا آن مشركين كه ياران پيامبر را كشتند مگر مسلمانان عرب نبودند. مساله اين است كه عربيت و يا عجميت ملاك كار نيست
پس اصل اين اشكال باطل است امام عصر عليه السلام با هر كس كه اسلام واقعي ايمان بياورد با سلامت رفتار ميكند وهر كس بخواهد خلاف رفتار كند او را ارشاد ميكند وشايد كشتني در كار نباشد.
ودر ضمن اميرالمومنين عليه السلام را يهود كشتند يا مسيحيان يا مسلمانان امام حسن عليه السلام را چه كسي مسموم كرده امام حسين عليه السلام را مسحيان كشتند يا يهود يا عرب هاي مسلمان وتا آخر
سند قرآني

الْأَعْرابُ أَشَدُّ كُفْراً وَ نِفاقاً
اعراب كفر و نفاقشان شديدتر است توبه97

اين آيه در شان يهود ويا نصرانيها و ايرانيها است يا خود اعراب؟
وَ مِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرابِ مُنافِقُونَ وَ مِنْ أَهْلِ الْمَدينَةِ مَرَدُوا عَلَي النِّفاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُم واز اعراب باديه نشين كه اطراف شما هستند، جمعي منافقند، واز اهل مدينه، گروهي سخت به نفاق پاي بندند. تو آنها را نمي شناسي ولي ما آنها را مي شناسيم. توبه 101‏ اين آيه در شان چه كسي است؟
وقتي قرآنخود اين گونه بيان مي كند اشكال نويسنده بي مورد است.

فطرت