شماره صفحه
شرحمتن
1فصل هفتم در ذكر بعض آيات و دعاهاى نافعه مختصره كه انتخاب كردم از كتب معتبره
2آيات اسم اعظم اوّل سيّد اَجَل سيّد عليخان شيرازى رِضْوانُ اللَّهِ عَلَيْهِ در كتاب كلم طيّب نقل فرموده كه اسم ...
3دعاي توسل دويّم دعاى توسّل علّامه مجلسى (ره) فرموده كه در بعضى از كتب معتبره نقل كرده اند ازمحمّد بن بابويه ...
4دعاي توسل ديگر مؤلف گويد: كه شيخ كفعمى در بلد الأمين دعاء مبسوطى نقل كرده موسوم به دعاء فرج و اين دعاء توسل در ...
5دعاي فرج سيّم شيخ كفعمى در بلد الأمين دعائى مروىّ از حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام نقل كرده كه، هر ملهوف و ...
6دعاي خلاص شدن از زندان چهارم دعاء خلاص شدن از زندان و بند، سيّد بن طاوُس در مُهج الدَّعَوات فرموده روايت شده كه شخصى در ...
7دعاي نور روايتى از سلمان نقل فرموده كه در آخرش مذكور است چيزى كه حاصلش اين است حضرت فاطمه عليها السلام ...
8حرز امام زين العابدين ع ششم حرز حضرت امام زين العابدين عليه السلام، سيّد بن طاوُس در دو موضع از مُهَج اين حرز شريف را از ...
9دعاي مقاتل بن سليمان هفتم شيخ كفعمى در بلد الأمين دعائى از حضرت امام زين العابدين عليه السلام نقل كرده و فرموده اين دعا ...
10دعايي كه جبرئيل به پيغمبر ص آموخت هشتم سيّدبن طاوس در مهج الدعوات از حضرت امام محمدباقرعليه السلام روايت كرده كه فرمود جبرئيل خدمت ...
2 :تعداد کل صفحات

اخبار وقایع

کپـی‌برداری از مطالب این سایت با ذکر منبع در راه رضای خدا مجاز می‌باشد.