شماره صفحه
شرحمتن
1فضيلت شب و روز جمعه در فضيلت واعمال شب و روز جمعه است، بدان كه شب و روز جمعه را امتياز تامّ است از ساير ليالى و ايّام ...
2اعمال شب جمعه اما اعمال شب جمعه: پس آن بسيار است و ما در اينجا اكتفا مى كنيم بذكر چند عمل اوّل بسيار گفتن ...
3اعمال روز جمعه و امّا اعمال روز جمعه پس آن بسيار است و در اينجا اكتفا مى شود بچند عمل اوّل آنكه در نماز صبح آن در ...
4نماز كامله نمازهاى ديگر نيز نقل شده و آنها بسيار است و ذكر بعضى از آنها در اينجا مناسب است اگر چه اكثر آنها ...
5نماز حضرت رسول صلى الله عليه وآله سيّد بن طاوس (ره) بسند معتبر از حضرت امام رضاعليه السلام روايت كرده است كه از آن حضرت سؤال كردند ...
6نماز حضرت اميرالمومنين عليه السلام و از جمله نمازها نماز حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام است شيخ و سيّد از حضرت صادق عليه السلام ...
7نماز حضرت فاطمه سلام الله عليها واز جمله نماز حضرت فاطمه صَلواتُ اللَّهِ عَلَيها است روايت شده كه حضرت فاطمه عليها السلام دو ...
8نماز ساير امامان عليهم السلام مؤلف گويد كه سيد بن طاوس در جمالُ الأُسْبُوع از براى هريك از ائمه عليهم السلام نمازى با دعا ذكر ...
9نماز امام حسن عليه السلام در روز جمعه و آن چهار ركعت است مثل نماز اميرالمؤمنين عليه السلام، نماز ديگر از آن حضرت در روز جمعه ...
10نماز امام حسين عليه السلام چهار ركعت است در هر ركعت سوره فاتحه پنجاه مرتبه و سوره توحيد پنجاه مرتبه و در ركوع فاتحه و توحيد ...
3 :تعداد کل صفحات

اخبار وقایع

کپـی‌برداری از مطالب این سایت با ذکر منبع در راه رضای خدا مجاز می‌باشد.